Česká republika

První český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředíEnvimat


Co je Envimat?

Envimat je první český interaktivní katalog stavebních materiálů a konstrukcí, sloužící k posuzování a porovnávání jejich dopadů na životní prostředí.

Z čeho Envimat vychází?

V březnu 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky uvádění stavebních výrobků na trh. Dokument zavádí nový požadavek na požadavek na udržitelné využívání přírodních zdrojů.

V řadě zemí, například ve Francii, Německu, Rakousku či Švýcarsku, jsou veřejně dostupné databáze místních stavebních materiálů, ve kterých je možné dohledat vliv stavebních výrobků na životní prostředí. V České republice dosud podobná databáze chyběla.

Envimat pro architekty a projektanty

Logo SBToolCZ
  • Jednoduchý nástroj pro posuzování stavebních konstrukcí z hlediska dopadů jejich výroby na životní prostředí
  • Možnost sestavení a posouzení vlastních konstrukcí z materiálů v databázi
  • Efektivní způsob získávání podkladů pro environmentální analýzu konstrukcí pomocí metodiky SBToolCZ

Novinky

Archiv novinek >>
2013-04-30 Pozvánka na konferenci YRSB13 a CESB13 v Praze 25.-28.6.2013
25.června 2013 se bude na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze konat Fórum mladých vědců v udržitelné ...

2013-04-22 Envimat prezentován na workshopu Ekoznačky kolem nás
Envimat byl prezentován na akci Ekoznačky kolem nás pořádané Českou radou pro šetrné budovy za účas...

2013-01-28 2. výrobce v Envimatu
Druhým výrobcem stavebních materiálů, který do databáze Envimat umístil EPD čtyř svých výrobků je sp...

Envimat pro výrobce stavebních materiálů

Logo materiálu černé
  • Možnost prezentace vlastních výrobků prostřednictvím databáze envimat
  • Získání loga envimatu pro každý produkt vložený do databáze a možnost jeho využívání na propagačních materiálech
  • Prokázání zodpovědnosti firmy vůči životnímu prostředí


Partneři

Česká rada pro šetrné budovy LCA studio - Posuzování životního cyklu Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov – csbs

Výrobci v Envimatu

Knauf Insulation Divize Isover